TEL. 0244.33.71.71
logo22
FEB.
2019

ANUNT – CLASA PREGĂTITOARE 2019/2020

ANUL SCOLAR 2019-2020

Informatii privind activitatea specifica Clasei Pregatitoare

TELVERDE : 0800816244 (instituit la nivelul ISJPH, începând cu data de 25.02.2019)

PRIMA ETAPA

Perioada de înscriere în clasa pregătitoare 04 – 22 martie 2019, între orele 8,00 – 18,00

 A DOUA  ETAPA

Perioada de înscriere în clasa pregătitoare 02 – 08 aprilie 2019, între orele 8,00 – 18,00

În data de 02 martie 2019, orele 10.00 – 13.00 va avea loc în unitatea noastră evenimentul:

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE”

 • se va prezenta baza materiala a scolii destinata elevilor din clasa pregatitoare;
 • se vor purta discutii cu cadrele didactice care predau actualmente la clasa pregatitoare;
 • se vor purta discutii cu parintii elevilor inscrisi la clasa pregatitoare in anul scolar 2018/2019;
 • informatii date de conducerea unitatii.

NUMĂR CLASE PREGATITOARE: 3 CLASE

NUMAR LOCURI : 75

Profesorii pentru învăţământul primar:

 1. TRĂISTARU MIHAELA MONICA

 2. MĂNTOIU DANIELA

 3. VELCEA ELENA

Documente necesare înscrierii:

 • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie)
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE (conform art.10, alin.2 , lit.a-d din Ordinul MEN nr.3181/18.02.2019:

 1. existenta unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii părinti;
 3. existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
 4. existenta unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculata în unitatea de învățământ.

CRITERII SPECIFICE UNITATII DE INVATAMANT:

  • Pot fi inscrisi in invatamantul primar copiii persoanelor care au locul de munca in zona scolii;
  • Se pot inscrie in invatamantul primar in unitatea noastra copiii care sunt in grija bunicilor si care demonstreaza ca au domiciliul in circumscriptia scolii.

documente necesare doveditoare:
– adeverinta de la locul de munca
– adeverinta de  la Asociatia de locatari

 

  • Circumscriptia Scolara

Străzile arondate Şcolii Centrale Câmpina sunt:

  • Str.CAROL I – Bl.12C , 12D1 , 12D2 , 12E , 12F , 14B1-14B2 , 14C , 14D , 14E , 14F , 14 G.
  • Str B.P. HASDEU ( de la intersectia cu strada Alexandru Vlahuta pana la intersectia cu str. 1 Mai ) Bl.A1 , A2, A3, Bl.28, Bl.29, Bl.80
  • Str.CALEA DOFTANEI – (de la intersectia cu str.Carol I pana la intersectia cu str.Ec.Teodoroiu)
  • Str.MIHAI EMINESCU
  • Str.HENRI COANDA
  • Str.REPUBLICII
  • Str.NARCISELOR
  • Str.ALEEA SMIRDAN
  • Srt.SOARELUI
  • 1 DECEMBRIE 1918 (de la intersectia cu str.Calea Doftanei pana la intersectia cu str.Carol I)
  • Str.DREPTATII
  • Str. 1 IUNIE
  • Str.PETRU RARES
  • Str.MAGNOLIEI
  • Str.ULMET
  • Str.ALEEA TOPORASI
  • Str.RAFINORULUI
  • Str.MILCOVULUI
  • Str.TUDOR VLADIMIRESCU (de la intersectia cu str.Calea Doftanei pana la intersectia cu str.C.Stere – NUMAI CASE)
  • Str.ION CREANGA
  • Str.TINERETULUI
  • Str.A.I.CUZA (de la intersectia cu B.P.Hasdeu pana la calea ferata – NUMAI CASE)
  • Str.BOLINTINEANU
  • Str.CONDUCTELOR
  • Str.HORIA
  • Str.CLOSCA
  • Str.CRISAN
  • Str.COSBUC
  • Str.SOLIDARITATII
  • Str.BUJORULUI
  • Str.TITEIULUI