TEL. 0244.33.71.71
logoBookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

Comisii cu caracter temporar conform art.79 (2) ROFUIP/31.08.2016

Comisii metodice

1. “Limbă şi Comunicare” – Responsabil prof. dr. Banciu Simona
Membri:
Prof. Arman Laura Andreea
Prof. Iacob Iulia Alexandra
Prof. Misleanu Gabriela
Prof. Csasar Daniela
Prof. Constantinescu Rodica
Prof. Bedreag Carmen
Prof. Șerban Florina Laura

2. “Matematică şi Ştiinţe” – Responsabil prof. Grapă Carmen
Membri:
Prof. Constantinescu Radu Florin
Prof. Deleanu Luiza
Prof. Georgescu Adina
Prof. Nistorescu Monica Nicoleta
Prof. Duță Lucreția Rita
Prof. Dobrescu Elena Violeta
Prof. Dumitrașcu Florentina

3. “Om şi Societate” – Responsabil prof. Oancea Cătălin
Membri:
Prof. Vasile Elena
Prof. Rancu Emilia
Prof. Rândașu Maria Magdalena
Prof. Bărbieru Ioan

4. Arte – Ed. Fizică – Tehnologii – Responsabil prof. Tudor Lucia
Membri:
Prof. Nicolae Lidia
Prof. Necula Nicolae
Prof. Lefter Silvia

5. „ Comisia diriginţilor – managerii claselor” – Responsabil prof. dr. Banciu Simona
Membri:
Prof. Tudor Lucia
Prof. Vasile Elena
Prof. Constantinescu Rodica
Prof. Râncu Emilia
Prof. Arman Laura Andreea
Prof. Oancea George Cătălin
Prof. Misleanu Gabriela
Prof. Duță Lucreția Rita
Prof. Csaszar Daniela
Prof. Grapa Carmen
Prof. Rândașu Maria Magdalena

6. „ Comisia învățătorilor ” – Responsabil prof. înv. primar Velcea Elena
Membri:
Prof. înv. primar Moise Ionelia Daniela
Prof. înv. primar Iordache Laura
Prof. înv. primar Serban Magdalena Mihaela
Prof. Înv. Primar Sabo Elena Lidia
Prof. înv. primar Iatan Corina Matilda
Prof. înv. primar Necula Marieta
Prof. înv. primar Rosca Diana Maria
Prof. înv. primar Dinu Daniela Simona
Prof. înv. primar Traistaru Mihaela Monica
Prof. înv. primar Mantoiu Daniela
Prof. înv. primar Velcea Elena
Prof. înv. primar Zavoianu Rodica
Prof. înv. primar Pescaru Stefania Roxana

Comisii de lucru

1. Comisia Pentru Frecventa, notare ritmica, combaterea absenteismului și a abandonului școlar– Responsabil prof. Dumitrascu Florentina
Membri:
Prof. înv. primar Dinu Simona
Bercaru Gabriel- Politie
Prof. înv. primar Lidia Sabo
Prof. înv. primar Iacob Alexandra

2. “Comisia pentru activitati internationale – Responsabil prof. Arman Laura
Comitetul administrativ local
Prof. Dumitrascu Florentina
Contabil Buzatoiu Elena Simona
Echipa de lucru
Prof. înv. primar Iordache Laura
Prof. înv. primar Velcea Elena
Prof. înv. primar Necula Marieta
Prof. înv. primar Moise Ionelia
Prof. înv. primar Iatan Corina
Prof. înv. primar Serban Magdalena

3. “Comisia pentru elaborarea orarului si a serviciului pe scoala ” – Responsabil prof. Constantinescu Radu Florin
Membri:
Prof. Dumitrascu Florentina
Prof. Duta Lucretia Rita
Prof. înv. primar Velcea Elena
Prof. înv. primar Dinu Simona

4. “Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare – Reponsabil prof. înv. primar Iordache Laura
Membri:
Prof. dr. Banciu Simona
Prof. înv. primar Moise Ionelia

5. Comisia pentru disciplina pentru elevi – Responsabil Prof. înv. primar Traistaru Monica
Membri:
Prof. Grapa Carmen
Secretar șef Popa Luminița
Prof. înv. primar Dinu Simona

6. Comisia pentru atribuire rechizite, burse sociale “Bani de liceu”, “Euro 200” – cf. art. 12 (1) , art. 82 (1),Legea 1/2011-Responsabil Prof. înv. primar Moise Ionelia
Membri:
Prof. Dumitrascu Florentina -președinte
Popa Luminita Secretar sef
Buzatoiu Elena Simona contabil
Prof. Tudor Lucia Gherghita

7. Comisia de casare şi de clasare  a bunurilor din patrimoniu si valorificarea materialelor rezultate– Responsabil prof. Iatan Corina
Membri:
Prof. înv. primar Sabo Lidia
Prof. înv. primar Rosca Diana
Prof. înv. primar Pescaru Stefania Roxana
Prof. înv. primar Iordache Laura

8. Comisia pentru gestionare SIIIR -Popa Luminita secretar sef – responsabil
Membri:
Buzatoiu Simona contabil
Prof. Dumitrascu Florentina director

9. Comisia pentru arhivarea documentelor- Neagu Gabriela director responsabil
Membri:
Popa Luminita Secretar sef
Buzatoiu Simona Contabil

10. Comisia pentru comunicare si promovare a imaginii scolii –Responsabil Prof. înv. primar Iordache Laura
Membri:
Prof. Constantinescu Rodica
Prof. înv. primar Serban Magdalena
Prof. Constantinescu Radu Florin
Prof. Grapa Carmen

11. Comisia pentru verificarea documentelor scolare si a actelor de studiu –Responsabil prof. Constantinescu Rodica
Membri:
Prof. înv. primar Traistaru Monica
Prof. înv. primar Necula Marieta
Prof. Banciu Simona
Popa Luminita Secretar Sef

12. Comisia interna de evaluare continua pentru invatamant special si special integrat (CES) – cf. art.49 (2), art.52 (2), Legea1/2011- Responsabil Prof. înv. primar Dinu Simona
Membri:
Prof. înv. primar Iordache Laura
Prof. înv. primar Mantoiu Daniela
Prof. Tudor Daniela
Cadrele didactice care asigura învățământul la domiciliu (prof. Iacob Iulia Alexandra, prof. dr. Banciu Simona, prof. Vasile Elena, prof. Dumitrașcu Florentina)

13. Comisia pentru sprijin educational (pregatiri suplimentare) – Responsabil prof. Grapa Carmen
Invatatorii
Profesorii

14. Comisia pentru consiliere, orientare si activitati extrascolare – Educatie rutiera, Educatie pentru sanatate cf. art.81(2), Legea 1/2011 – Responsabil Prof. înv. primar Dinu Simona
Membri:
Prof. Dumitrascu Florentina
Prof. înv. primar Rosca Diana
Prof. Misleanu Gabriela

15. Comisia pentru recensamantul populatiei scolare -Responsabil prof. înv. primar Zavoianu Rodica
Învățătorii
Profesorii

16. Comisia pentru primirea,gestionarea si distribuirea produselor din programul “Lapte si corn”
Membri:
Prof. înv. primar Zavoianu Rodica – responsabil invatamant primar
Prof. Rindasu Maria Magdalena– responsabil invatamant gimnazial

17. Comisia de inventariere a bunurilor din patrimoniu – Responsabil Prof. înv. primar Șerban Magdalena
Membri:
prof. dr. Banciu Simona
Prof. înv. primar Rosca Diana
Prof. înv. primar Zavoianu Rodica

18.Comisia de analizare şi reactualizare a ROF conform ROFUIP 5079/ 2016 Responsabil Prof. Duță Lucreția Rita
Membri:
Prof. Râncu Emilia
Prof. înv. primar Iordache Laura
Prof. înv. primar Șerban Magdalena
Prof. Constantinescu Radu Florin
Bărbulescu Cătălin – Reprezentantul părinților

19.Comisia de analizare şi reactualizare a Regulamentului Intern în şcoală conform art. 242/ Legea 53 Codul Muncii –Responsabil Popa Luminița –secretar șef
Membri:
prof. dr. Banciu Simona
Prof. înv. primar Pescaru Ștefania Roxana
Prof. Vasile Elena
Prof. Dumitrascu Florentina
Prof. Tudor Daniela
Prof. înv. primar Velcea Elena

20. Comisia pentru recepție și constatare – bunurile materiale – Responsabil prof. Oancea Catalin
Membri:
Prof. înv. primar Pescaru Stefania Roxana
Prof. înv. primar Zavoianu Rodica
Prof. înv. primar Serban Magdalena
Stanciu Emil – reprezentant Primarie
Dinicu Vasile – mecanic

21. Comisia pentru ofertare și recepție lucrări – Responsabil Prof. înv. primar Iatan Corina Matilda
Membri:
Prof. Oancea Cătălin
Prof. Constantinescu Radu
Lukacs Mihaiela- reprezentant părinți
Membrii Consiliului Local stabiliti prin HCL