TEL. 0244.33.71.71
logo



05
OCT.
2018

Admitere învăţământ profesional de stat şi învăţământul dual 2019 – 2020

ORDIN Nr.5031/2018 din 4 septembrie 2018 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019 – 2020 (atașat)

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3556/2017

Metodologie admitere_inv. profesional_OMENCS 5068 din 2016
ORDIN 5031_4092018_Admitere invatamant profesional 2019
ORDIN Nr 3556- 2017_metodologie admitere invatamant dual

Metodologie admitere_inv. profesional_OMENCS 5068 din 2016

ORDIN Nr 3556- 2017_metodologie admitere invatamant dual

https://www.edu.ro/invatamant-profesional