TEL. 0244.33.71.71
logo17
OCT.
2019

Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional 2020

Admiterea absolvenților clasei a
VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se
desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației:

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012
 
a fost aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010

Probele de aptitudini organizate
pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se
desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale
,
prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr.
4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Admiterea absolvenților clasei a
VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul
şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat,
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice
nr. 5.068/2016.

Admiterea absolvenților clasei a
VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar
2020-2021 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare
și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări
profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.

Candidaţii care promovează, pe
parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a
IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională.

Alte informații relevante: