TEL. 0244.33.71.71
logo02
APR.
2019

ANUNT INSCRIERE ETAPA AIIA CLASA PREGATITOARE 2019-2020

A
DOUA  ETAPA INSCRIERE ELEVI CLASA PREGATITOARE 2019-2020

Informatii privind activitatea specifica Clasei Pregatitoare

TELVERDE : 0800816244 (instituit la nivelul ISJPH, începând cu data de
25.02.2019)

 NUMAR LOCURI DISPONIBILE: 14

Perioada de înscriere în clasa pregătitoare 02 – 08 aprilie 2019, între orele 8,00 – 18,00; PENTRU PROGRAMARE RELAŢII LA TEL. 0244337171.

Profesorii pentru învăţământul
primar:

  1. TRĂISTARU
    MIHAELA MONICA
  2. MĂNTOIU
    DANIELA
  3. VELCEA
    ELENA

Documente
necesare înscrierii:

Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie)

Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).