TEL. 0244.33.71.71
logo05
SEPT.
2019

ANUNT REVIZUIRE ANUALA ROFUI, AN SCOLAR 2019-2020

Conform art. 2. alin 7 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2019, modificat şi completat prin O.M. nr. 3027/08.01.2018, Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a  unității  de învățământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea  regulamentului  de organizare  și  funcționare  a  unității  de învățământ  se  depun în  scris  și  se înregistrează la  secretariatul unității  de învățământ,  de  către  organismele  care  au  avizat/aprobat regulamentul  și  vor  fi  supuse  procedurilor  de  avizare  și  aprobare prevăzute în prezentul regulament.

Data limită de depunere a propunerilor de revizuire: 03.10.2019