TEL. 0244.33.71.71
logo10
OCT.
2019

E.N. VIII 2020

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2019-2020 este disponibilă atașat – primul document din secțiunea Cadru normativ-site-ul MEN). 

Examenul se desfașoară, anual,
într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât
și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un
criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Coordonarea la nivel național a
proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea
rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul
Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Coordonarea la nivel județean/al
municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea
rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul
2020 este următorul:

2 – 5 iunie  Înscrierea elevilor
5 iunie 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa
a VIII-a
15 iunie  Limba și literatura română – probă
scrisă
17 iunie  Matematica – probă scrisă
18 iunie Limba și literatura maternă –
probă scrisă
22 iunie  Afișarea rezultatelor înaintea
contestațiilor (până la ora 12:00)
22 iunie Depunerea contestațiilor (orele
14:00 – 20:00)
23-26 iunie Soluționarea contestațiilor
27 iunie Afișarea rezultatelor finale după
soluționarea contestațiilor

Alte informații utile

http://www.isjilfov.ro/files/fisiere/OMEN_4916_2019_EN_VIII_2019-2020.pdf

https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii