TEL. 0244.33.71.71
logo17
OCT.
2019

EN II-IV-VI 2019-2020

În anul școlar 2019-2020, evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în perioada 11 – 28 mai 2020

Probele scrise/de citire din cadrul evaluărilor
naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în
anul școlar 2019-2020, în
 intervalul 11 – 28 mai
2020. 
Calendarul de administrare a acestor evaluări a fost
aprobat de prin ordin de ministru (nr. 4.946/27.08.2019) și publicat în
Monitorul Oficial (nr. 725/2019), respectiv pe edu.ro.

Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a
II-a (EN II) va avea loc în perioada 11 – 14 mai
. Probele scrise
la Limba română și Limba maternă sunt programate în 11 mai,
fiind urmate a doua zi (12 mai) de testele de citire la cele două discipline.
Proba de Matematică este prevăzută pentru data de 13 mai, în timp ce proba de
Limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale
se va desfășura în data de 14 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în
ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar
: Limba
română (19 mai), Matematică (20 mai) și Limba maternă (21 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea
competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI)
în zilele de 27 mai (Limbă și comunicare) și 28 mai (Matematică și științele
naturii).

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, rezultatele EN II și EN VI au ca scop
elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea
școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la
nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele
evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se
comunică doar părinților acestora.

BIROUL DE COMUNICARE MEN

https://www.edu.ro/%C3%AEn-anul-%C8%99colar-2019-2020-evalu%C4%83rile-na%C8%9Bionale-de-la-finalul-claselor-ii-iv-%C8%99i-vi-se-vor-desf%C4%83%C8%99ura-%C3%AEn

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/4946.pdf